Recipe: Appetizing แกงกะทิหัวปลีใส่หมู

Post a Comment

แกงกะทิหัวปลีใส่หมู.

แกงกะทิหัวปลีใส่หมู You can have แกงกะทิหัวปลีใส่หมู using 10 ingredients and 2 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of แกงกะทิหัวปลีใส่หมู

 1. Prepare of หัวปลีขนาดใหญ่.
 2. Prepare of หอมแดง(หั่นหรือโขลกก็ได้).
 3. You need of กะทิ(แบบสดหรือกล่อง) ขวดเล็ก250มล.(ไม่ต้องใส่หมดขวด).
 4. You need of น้ำมัน.
 5. Prepare of น้ำตาล.
 6. Prepare 2-3 ช้อนโต๊ะ of พริกแกงเผ็ด(แบบสำเร็จรูปหรือตำเองก็ได้).
 7. Prepare of ตะไคร้(ทุบหั่นชิ้นยาว).
 8. It's 3 ลูก of มะเขือเทศหั่น.
 9. You need of ชะอม.
 10. Prepare of เกลือ(แช่หัวปลี).

แกงกะทิหัวปลีใส่หมู step by step

 1. ปอกหัวปลี เอาส่วนที่อ่อน หั่นบางๆ นำไปแช่ในน้ำเปล่าผสมเกลือสักครู่ เพื่อไม่ให้ดำ และล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้ง พักให้สะเด็ดน้ำ.
 2. ตั้งหม้อใส่น้ำมันใส่พริกแกงเผ็ด ตะไคร้ หอมแดงผัดให้หอมและตามด้วยกะทิไม่ต้องเยอะ ใส่หมูลงไปผัดให้สุก เติมน้ำเปล่าลงไปตามต้องการ(สามารถเติมกะทิลงไปเพิ่มได้ส่วนตัวไม่ชอบมันมากก็ไม่เติมเพิ่ม) ตามด้วยเครื่องปรุงและชิมรส ใส่ปลีกล้วยลงไป หัวปลีเริ่มสุกใส่ชะอมตามลงไป พอเดือดยกลง พร้อมทานแล้ว การปรุงรสจะปรุงหลังหรือก่อนใส่หัวปลีก็ได้. แกงกะทิหัวปลีใส่หมู

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment