How to Cook Perfect ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​

Post a Comment

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​.

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ You can have ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ using 12 ingredients and 3 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​

 1. Prepare of หมูสันคอสไลซ์.
 2. It's of ตะไคร้​ (ทุบ).
 3. It's of ใบมะกรูด​ (ฉีกเป็น2ซีก).
 4. It's of ข่า​ (สับเป็นแว่นบางๆ).
 5. It's of หอมแดงจุก​​ (ทุบ).
 6. It's of กระเทียมไทย​ (ทุบ).
 7. You need of มะเขือเทศท้อ​ หรือมะเขือเทศเนื้อ​.
 8. You need of น้ำสะอาด​.
 9. You need of มะนาวแป้น​.
 10. It's of พริกจินดา​ (สับหยาบและทุบ)​.
 11. It's of พริกขี้หนู​ (สับหยาบและทุบ).
 12. Prepare of น้ำปลา​อย่างดี​.

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ instructions

 1. เตรียมส่วนประกอบต่างๆ ค่ะ.
 2. ตั้งหม้อ​ ใส่น้ำรอเดือด ใส่ข่า​ ตะไคร้​ ใบมะกรูด​ หอมแดง​ กระเทียม​ มะเขือเทศ​ รอเดือด ปรุงรส​ น้ำปลา​ มะนาว​ (ค่อยๆ ใส่ชิมดูก่อนนะคะ​ เผื่ออาจจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไป​ สามารถมาใส่ทีหลังเพิ่มได้ค่ะ)​ พริกจินดา​ พริกขี้หนู ใส่หมูสันคอสไลซ์รอสุก​ ตักฟองทิ้งด้วยนะคะ ใส่เห็ดตรงนี้นะคะ​ ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ รอเดือดชิมรส​ เพิ่มตรงนี้ได้ค่ะ.
 3. ตักเสิร์ฟได้เลยค่า​ รสชาติจัดจ้าน ขอให้มีความสุขกับอาหารคีโตค่ะ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment