Recipe: Delicious ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​

Post a Comment

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​.

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ You can cook ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ using 12 ingredients and 3 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​

 1. It's 200​ กรัม of หมูสันคอสไลซ์.
 2. Prepare 2 ต้น​ of ตะไคร้​ (ทุบ).
 3. You need 4-5 ใบ of ใบมะกรูด​ (ฉีกเป็น2ซีก).
 4. It's 1 แง่ง​ of ข่า​ (สับเป็นแว่นบางๆ).
 5. It's 2 หัว of หอมแดงจุก​​ (ทุบ).
 6. Prepare 4 กลีบ​ of กระเทียมไทย​ (ทุบ).
 7. Prepare 2 ลูก of มะเขือเทศท้อ​ หรือมะเขือเทศเนื้อ​.
 8. It's 700​ มล of น้ำสะอาด​.
 9. You need 2 ลูก of มะนาวแป้น​.
 10. Prepare 7-10 เม็ด​ of พริกจินดา​ (สับหยาบและทุบ)​.
 11. You need 7-10 เม็ด​ of พริกขี้หนู​ (สับหยาบและทุบ).
 12. It's 3 ชต of น้ำปลา​อย่างดี​.

ต้มยำหมูสันคอสไลซ์​น้ำใส​ (คีโต)​ step by step

 1. เตรียมส่วนประกอบต่างๆ ค่ะ.
 2. ตั้งหม้อ​ ใส่น้ำรอเดือด ใส่ข่า​ ตะไคร้​ ใบมะกรูด​ หอมแดง​ กระเทียม​ มะเขือเทศ​ รอเดือด ปรุงรส​ น้ำปลา​ มะนาว​ (ค่อยๆ ใส่ชิมดูก่อนนะคะ​ เผื่ออาจจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไป​ สามารถมาใส่ทีหลังเพิ่มได้ค่ะ)​ พริกจินดา​ พริกขี้หนู ใส่หมูสันคอสไลซ์รอสุก​ ตักฟองทิ้งด้วยนะคะ ใส่เห็ดตรงนี้นะคะ​ ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ รอเดือดชิมรส​ เพิ่มตรงนี้ได้ค่ะ.
 3. ตักเสิร์ฟได้เลยค่า​ รสชาติจัดจ้าน ขอให้มีความสุขกับอาหารคีโตค่ะ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment