Recipe: Delicious แกงหมูใส่ฟักทอง

Post a Comment

แกงหมูใส่ฟักทอง.

แกงหมูใส่ฟักทอง You can cook แกงหมูใส่ฟักทอง using 8 ingredients and 2 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of แกงหมูใส่ฟักทอง

  1. You need of หมูชิ้นหั่นพอดีคำ.
  2. You need of พริก.
  3. Prepare of พริกแกง.
  4. Prepare of ฟักทอง.
  5. You need of โหระพา.
  6. Prepare of ใบมะกรูด.
  7. Prepare of กะทิกล่องขนาดกลาง.
  8. It's of เครื่องปรุงรส.

แกงหมูใส่ฟักทอง step by step

  1. ตั้งกระทะ ใส่กะทิครึ่งกล่อง ตามด้วยพริกแกง 2 ช้อนโต๊ะ ผัดให้พริกแกงเข้ากับกะทิ แล้วรอจนกะทิแตกมัน.
  2. ใส่หมูลงไปคลุกเคล้าให้พริกแกงเคลือบเนื้อหมู เติมน้ำเปล่าลงไป 1 ถ้วย คนแล้วรอให้น้ำเดือด จากนั้นใส่พริกตำเพิ่มความเผ็ด ใส่ฟักทองที่หั่นแล้วลงไปรอจนฟักทองสุก ปรุงรส แล้วใส่ใบมะกรูดฉีก ต้มต่ออีก 5 นาที ใส่ใบโหระพาลงไป คนให้เข้ากันอีกรอบ แล้วตักใส่จานรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment