Easiest Way to Cook Appetizing พายหมูหยองน้ำพริกเผา

Post a Comment

พายหมูหยองน้ำพริกเผา.

พายหมูหยองน้ำพริกเผา You can cook พายหมูหยองน้ำพริกเผา using 6 ingredients and 3 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of พายหมูหยองน้ำพริกเผา

  1. Prepare 2 แผ่น of แผ่นแป้งพายสำเร็จรูป.
  2. Prepare of หมูหยอง.
  3. You need 3 ช้อนโต๊ะ of น้ำพริกเผา (ปรับได้ ตามใจชอบ).
  4. It's of เนย.
  5. Prepare 1 ช้อนโต๊ะ of น้ำตาลทราย.
  6. You need of ไข่ สำหรับทาก่อนอบ.

พายหมูหยองน้ำพริกเผา step by step

  1. ทำไส้ โดยการผัดเนย น้ำพริกเผา น้ำตาลทราย ให้ละลายเข้ากัน เติมหมูหยองลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่ พักไว้ให้เย็น.
  2. เตรียมแป้งพาย โดยใช้ที่รีดแป้ง รีดเพื่อให้แป้งบางลง ตัดครึ่ง เตรียมไว้.
  3. เมื่อไส้หมูหยองเย็นลง เตรียมวอร์มเตาอบ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 150 ตักไส้วางลงบนแป้งพาย ประกบปิด ใช้ส้อมกดให้เป็นรอย เอามีดกรีดตรงกลาง ทาไข่ แล้วนำเข้าเตาอบ เป็นเวลา 15 -20 นาที จนพายเริ่มมีสีสวย.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment