Easiest Way to Prepare Yummy แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด

Post a Comment

แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด.

แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด You can cook แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด using 4 ingredients and 6 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด

  1. You need 2 หัว of มันฝรั่ง.
  2. You need 3 ก้อน of ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่น.
  3. You need 3 ถ้วย of น้ำซุป.
  4. Prepare 1 หัว of หัวหอมใหญ่.

แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอด step by step

  1. นำน้ำมันพืช 2 ชต.ใส่ลงในกระทะ ใส่หัวหอมใหญ่ลงผัดให้สุกใส่ก้อนแกงกะหรี่ลงไปผัดให้เข้ากันให้หอมนิ่ม.
  2. นำมันฝรั่งใส่ผัดให้เข้ากัน เทน้ำซุปลงไปให้ท่วม คนไปมาลดไฟลงใช้ไฟกลางในการเคี่ยว 20 นาที.
  3. จนมันฝรั่งนิ่มน้ำแกงงวดลงยกลงจากเตาพร้อมเสิร์ฟ.
  4. นำเนื้อหมู คลุกแป้งทอดกรอบพักไว้.
  5. นำไปชุบกับไข่อีก 1 ครั้งนำขึ้น แล้วนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปัง แล้วนำไปทอดในมันร้อนปานกลาง จนเหลือง.
  6. ตักหมูขึ้นพักไว้ พอเย็นหั่นเป็นชิ้นพอคำ แล้วตักน้ำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลาดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment