How to Make Delicious ซี่โครงหมูอบ

Post a Comment

ซี่โครงหมูอบ.

ซี่โครงหมูอบ You can have ซี่โครงหมูอบ using 6 ingredients and 2 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of ซี่โครงหมูอบ

  1. It's of ซี่โครงหมู.
  2. Prepare of น้ำสะอาด.
  3. Prepare of ซีอิ๊วดำ.
  4. Prepare of น้ำตาลทราย 200 กรัม หากมีน้ำผึ้งลดน้ำตาลเหลือ 50 กรัม หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ.
  5. Prepare of น้ำผึ้ง.
  6. Prepare of สามเกลอ (กระเทียม พริกไทย รากผักชี).

ซี่โครงหมูอบ instructions

  1. ตำสามเกลอแล้วพักไว้ ล้างหมูให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ำ และ หมักหมูกับสามเกลอ น้ำตาล น้ำผึ้ง เข้าด้วยกัน ทิ้งไว้ 30 นาที.
  2. นำซี่โครงใส่หม้อ และเติมน้ำให้ท่วมซี่โครง จากนั้นปิดฝา ตั้งไฟ กลางค่อนแรง เปิดฝาชิมน้ำ ปรุงรสตามชอบอีกครั้ง และ ปิดฝา รอให้น้ำงวด เปิดดูทุก 5-10 นาที คนด้วยนะคะ ไม่งั้นจะติดหม้อ จะล้างยาก พอน้ำแห้ง ก็ให้ปิดไฟ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ เวลาที่ให้อบ ประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่เตาค่ะ.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment